Algemene Vergadering 21 april

Op zaterdag 21 april 2018 is het weer zover. Graag nodigt het bestuur van Atthis alle leden uit op deze jaarlijkse ALGEMENE VERGADERING. 

De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan van de vereniging met het grootste zeggenschap. HET moment om je stem als lid van Atthis te laten horen, om suggesties te doen, om met voorstellen te komen, om mee richting te geven aan onze organisatie, …. We durven te hopen dat vele leden hun stem willen laten horen en naar deze vergadering komen.

De AV start stipt om 13u30 in Atthis, Geuzenstraat 27, Antwerpen. 
Na deze vergadering mogen de aanwezigen zich verwachten aan een hapje en een drankje.

Naar goede gewoonte trachten we de vergadering zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Voor de praktische organisatie vragen we om de onderstaande strook in te vullen. Werk je actief mee in Atthis maar kan je niet aanwezig zijn op de AV, wij willen vragen om toch het strookje in te vullen en ons te bezorgen.

Bezorg uw invulstrook uiterlijk vóór 14 april terug in Atthis, hetzij door af te geven in Atthis, hetzij per post, hetzij via atthis@atthis.be

Kan je niet aanwezig kan zijn op de AV, maar wil je wel een stem  uitbrengen, bezorg dan een volmacht aan iemand die er wel zal zijn. Vermeld je eigen naam en lidnummer en de naam en het lidnummer van de gevolmachtigde persoon. Zorg dat je document gedateerd en ondertekend is. (één volmacht per persoon)

Iedereen kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger of als bestuurslid.
Kandidaturen voor de raad van bestuur dienen schriftelijk ingediend te worden uiterlijk vóór 14 april 2018.

Met vriendelijke groeten en alvast tot dan,

Voor Atthis
Frie, Greet , Liliane, Kathleen en Soy.

Programma, invulstrook en volmacht  hier te downloaden via www.atthis.be (klik op de FOCUS knop)
 

Datum activiteit: 
zaterdag, 21 april, 2018