Hallo daar in je kot

Wij hebben niet zo'n goed nieuws te melden !

Atthis zal zijn deuren gesloten moeten houden. Deze pandemie heeft ervoor gezorgd dat tot tweemaal toe langere periodes zonder 

inkomsten kwamen te zitten, nu zelfs weten we niet wanneer ze de lockdown gaan versoepelen. Ze spreken voor dat alles weer terug 

normaal zal zijn van de zomer van 2021. Daar de rekeningen wel blijven door lopen, hebben wij met het bestuur besloten om met 

ingang van 1 december het huurcontract stop te zetten, wat betekent dat we eind februari uit het gebouw moeten zijn. Voor alle duide-